CZ PL

Jaki problem projekt rozwiązuje?

Problem zanieczyszczonego powietrza jest ciągle aktualny, a jego rozwiązanie jest sprawą, która zajmie kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat, jeśli zmiana ma być trwała. Rozwiązywaniu problemu, szczególnie na poziomie czesko-polskim, szkodzi szereg mitów i dezinformacji. Normalne jest, że przeciętnie wykształcony człowiek nie może być zorientowany w toksykologii, meteorologii lub technologiach. Powietrze często staje się przedmiotem działań politycznych i medialnych emocji. Jedyny sposób, w jaki możemy się przed tym bronić, to edukowanie całego społeczeństwa. Obecnie istnieje szereg technologii do śledzenia jakości powietrza, ewentualnie jego wpływu na zdrowie. Istnieje szereg możliwości technicznych dla obywateli, przy pomocy których mogą osobiście wpłynąć na obniżenie emisji. Na przykład istnieją dotację na kotły, które jednak nie mogą efektywnie działać, jeśli są źle obsługiwane. Istnieje mit, że w Polsce problemy z emisją nie są rozwiązywane, podczas gdy w szeregu działań Polska jest dalej niż Czechy. Źródła informacji są bardzo rozstrzelone przez administrację publiczną i jeszcze bardziej komplikowane różnymi środowiskami narodowościowymi. Zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów jest bez dyskusji potrzebnym i efektywnym krokiem.

Jakie są przyczyny problemu?

Przyczyny problemu są związane ze skomplikowaniem całego tematu. Jakość powietrza w Czechach śledzi ? ČHMÚ, w Polsce ? IPIS, źródła przemysłowe kontroluje w Czechach ČIŽP, a w Polsce WIOS, zdrowie kontroluje Hygienická služba (Czechy), SANEPID (Polska). Każda instytucja ma inne kompetencje i inne podejście. Następnie w problem bardzo angażują się oba sąsiednie województwa, które wspierają dotacje ekologiczne. Bardzo aktywne są również duże miasta regionu Katowice i Ostrawa. W takim skomplikowanym zagmatwaniu orientują się również media, które często są jedynym źródłem informacji dla społeczeństwa. Dzięki chaosowi informacji istnieje szereg kłamstw, które proces obniżania emisji raczej komplikują. Po zimie 2016/2017 wiadomo, że na zanieczyszczenie powietrza ma silny wpływ ?ostra? zima ze złymi warunkami dyspersyjnymi. Na całym terenie Śląska jest ponad 500 tyś. kotłów domowych, które emitują najbardziej niebezpieczną substancję jaką jest benzo(a)piren, są jej źródłem w ponad 75%. Przy cząsteczkach pyłu istnieją duże różnice w limitach pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym, przy czym wewnątrz budynków spędzamy nawet 80% doby. Czasem boimy się bardzo właściwości toksycznych (reagujemy na dym i smród), a czasem ich nie doceniamy ? kiedy ich nie widzimy, tak nie powinno być... Dowiadujemy się, że żyjemy krócej i jesteśmy częściej chorzy, ale nie jest to cała prawda. Zanieczyszczone powietrze w ramach naszych krajów, jest najbardziej postrzegane za problematyczne właśnie tutaj na naszej granicy czesko-polskiej. Dlatego właśnie istnieje potrzeba komunikowania o zagrożeniu w sposób bardziej intensywny i obiektywny.

Co jest celem projektu?

Celem projekt jest zwiększenie osobistej odpowiedzialności za dbanie o swoje zdrowie i akceptacji faktu, że w ponad 70% każdy indywidualnie wpływa na jakość swojego życia. Informacje na temat czynników zdrowia, niebezpiecznych zachowań i związanych z tym chorób zostaną przekazane docelowej grupie uczniów w wieku od 16 do 18 lat. Ze względu na możliwie jak najbardziej powszechnym rozpropagowaniu przygotowanych informacji będą organizowane spotkania dla minimum 100 uczniów, gdzie opracowane informacje zostaną przekazane w formie bloku zdrowotnego "Cena zdrowia" w medialnie ciekawej postaci ? tzn. wykład z dyskusją, wideoklipy, broszury.

Grupa docelowa projektu?

Grupą docelową jest administracja publiczna i ogół społeczeństwa w regionie. Podstawową korzyścią jest utworzenie przepływu informacji między instytucjami, które odpowiadają za ochronę powietrza - tzn. współpraca instytucji.

W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość projektu?

Trwałość będzie prowadzona w ramach strony internetowej www.medicinewithoutborders.eu, gdzie będą archiwa e-biuletynu oraz aktualne informacje o nowościach w ochronie powietrza (działania Cz-Pl, dotacje, linki do badań). Równocześnie 1x w roku zostanie wydany e-biuletyn o objętości min. 40 stron w każdym języku. E-biuletyn zostanie rozesłany do wszystkich instytucji publicznych tak samo, jak w okresie trwania projektu.